برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

زمینه - نوحه

 (به سبک پوشیده رخت سیه)

غرقِ اشک و آه و سوز و نوا هستیم

سینه زن امامِ مجتبی هستیم

می زنم ناله در سوگ و عزایت

ای غریب مدینه جان فدایت

واویلا واویلا آه و واویلا

******

ای پاره پاره جگرِ ظلم و کینه

 ماتم سرا گردیده شهر مدینه

از زهرِ فتنه جانت گشته بر لب

میزند ناله از غمِ تو زینب

واویلا واویلا آه و واویلا

******

گر چه شدی کشته از کینه ی همسر

شد قاتلِت خاطراتِ غمِ مادر

شنیده ناله ی حقّ الیقین شد

مادرت در کوچه نقش زمین شده

واویلا واویلا آه و واویلا

 

دریافت سبک
موضوعات : حاج امیر عباسی، شهادت امام حسن مجتبی(ع)،