****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک بین دیوار و در کوثر)

(نه شب)آتش زدن در و دیوار

 

  بین دیوار و در کوثر طاها

یاور حیدر حضرت زهرا

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

******

بین آتـش بـا آوای غمگینی

ذکر او شد یا فضه خذینی

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

******

غنچه و گل را با هم فدا کردند

حـقّ پیغمبـر را ادا کردند

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

******

جــان نثــار وادی ولا بــوده

جرم او عشق مرتضی بوده

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

******

لاله ی جانش از کینـه پرپـر شد

قتلگاه او پشتِ آن در بود

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا


*******************************

کوچه بنی هاشمبیـن کوچـه بـر زهـرا جسارت شد

دشمنــی بــا اصــل ولایـت شــد

آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا وز دلِ مولا


******

مجتبی گویی زین واقعه جان داد

مـادرش زهـرا بر زمین افتاد

آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا وز دلِ مولا


******

پیش چشمش خورده مادرش سیلی

یـــاس رخســـار او شــده نیلــی

آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا وز دلِ مولا


******

عصمت حق در کوچه زمین خورده

کوهی از غـم بـر دوش خـود بـرده

آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا وز دلِ مولا


 ******

غـربت مــولا آنجـا هویــدا شد

تا ابد خصمش ، خوار و رسوا شد

آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا وز دلِ مولا*************************

بیت الاحزان و احد


ای به گلزار حق یاس و ریحانه

بیت الاحزانت گشته ویرانه

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

روز و شب ای پاره ی تن طاها

 نالــه کــردی در ماتم بابا

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

هم به بابا هم به غربت حیدر

ناله کردی ای دخت پیغمبر

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

بهر احیای اسلام و هم قرآن

تا احـد رفتی همره طفلان

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

ای عموجان بی‌کسی ما بنگر

خورده شد حقّ فاتـح خیبر

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


**************************

اذان بلال


ای مؤذن ای یار رسول الله

کن به تکبیرت غافلان آگاه

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


****

 مَحـرَمِ قــلب غمدیدۀ حیدر

با أذانـت کـن نهیِ از منکر

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


****

در أذانت ای بانگ تو ظالم سوز

گو که حزب‌الله می‌شود پیروز

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


****

ای اذان تــو ســلاح پیکارم

 بی‌رمق گشته جسم بیمارم

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


****

من که روز و شب از غصّه می‌نالم

پشت در فضّـه شـد کمک حالم

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا**************************

بستر شهادت


 
لرزه بر دستان مادر افتاده

مادرم بین بستر افتاده

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

شدت درد و غمش فراوان است

از غم بابا زار و گریان است

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

با من ای یاس رخساره ی نیلی

تو نگفتی از کوچه و سیلی

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

قامت ما را داغ تـو خم کرده

از چـه بازوی تو وَرَم کرده

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

ای که بر لب ذکر عاشقی راندی

از چـه بنشستـه نافلـه خواندی

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


 
*****************************


شب شهادت
 

چشم بابای مظلوم ما تر شد

آخرین شب از عمر مادر شد

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

مادرم دستـش گرفتـه بـر پهلو

شمع عمرِ او می‌زنــد سوسو

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

بـا مـنِ زینـب نگفتـه از دردش

ای امان از این چـهره ی زردش

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

چون برایم گفت شرح کفن‌ها را

مُــردَم از غصّــه آه و واویلا

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

****

تازه فهمیدم دل پر مِحَن باشد

که حسین من بی‌کفن باشد

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

 

******************************

روز شهادت


روز عاشورای حضرت زهراست

خونجگر از غم زینب کبراست

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

فاطمه دیگر مهمــان بابــا شـد

عقده ی قلبِ خسته‌اش واشد

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

دخت پیغمبر شهیده شد یارب

وامصیبت از نـاله ی زینب

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

آمد از مسجد مولا سوی خانه

ناله‌هــا مــی‌زد او غریبــانه

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

******

بنگر ای بر من آرام جان زهرا

شد ز چشمانم خون روان زهرا

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا*********************************

شام غریبان


شام غریبان حضرت زهراست

ذکر آل‌ الله آه و واویلاست

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

 مرتضی غرقِ دریای غم ها شد

چون که مشغول غسلِ زهرا شد

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

 بنگر ای أسما بر جلوۀ رویش

روی و پهلویش دست و بازویش

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

******

از غـم زهـرا سـوز و نوا دارم

شَرم و خجلت از مصطفی دارم

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

بنگر ای أسما بر جلوه ی رویش

خون پهلویش دست و بازویش

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


*************************

بعد از شهادت

 

رفتی و گشتم من بی‌کس و تنها

ای امان از این بی‌کسی زهرا

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

رِزقِ قلب مـن سـوز و نوا باشد

خانــۀ بــی‌تو بـی‌صفا بـاشد

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

******

ای پرستویم تنها سفر کردی

 بچّه‌هایت را خونجگر کـردی

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

خیـز و بنگر ای احیاگر مکتب

چادر خاکی بر سرِ زینب

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا


******

خیز و بنگر ای زیباتر از لاله

از حسین گریه از حَسَن ناله

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولادربافت سبکموضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)، بعد از شهادت حضرت زهرا(س)،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic