شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک آتش کِشد از خانه زبانه)

(هشت شب)

 

آنش زدن در و دیوار


آتش کِشد از خانه زبانه     دشمن رسیده با تازیانه

شد ، زهرای اطهر     چون لاله پرپر

در پشت آن در

یا فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

******

در پشت در با صوت حزینی      ناله زده یا فضّه خزینی

     آه ، محشر به پا شد       طفلش فدا شد

از ظلم کافر

یا فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

******

غمخوار حیدر یار وَلی بود      در بین آتش فکر علی بود

در ، هجوم فتنه       جانش فدا شد

در راه رهبر

یا فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم


****************************

 کوچه بنی هاشم

 

در بین کوچه با دردِ غربت     زهرا فدا شد بهر ولایت

آن ، ظلم تحمیلی     صورت نیلی

ضربه ی سیلی

آه ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا

******

از این مصیبت عالم حزین شد       زهرا به کوچه نقش زمین شد

شد ، از ظلم دشمن     آن روح پاکی

چادرش خاکی

آه ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا

******

بعد از پیمبر از ظلم و کینه       نیلوفری شد یاس مدینه

در، اوج فتنه‌ها      بین کوچه ها

پیش مجتبی

آه ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا


**************************

 بیت الاحزان و زیارت شهدای احد


شد بیت الاحزان خراب و ویران      زهرا رود تا قبر شهیدان

با ، ناله و بکا        گوید یا عَما

 آمده زهرا 

 آه ، دل بی شکیبه ، علی غریبه ، علی غریبه

******

ای که تو بودی یار پیمبر       ببین چه ها شد  با من وَ حیدر

او ، خانه نشین شد       زهرا غمین شد

نقش زمین شد

 آه ، دل بی شکیبه ، علی غریبه ، علی غریبه

******

عمو نبودی حرمت شکستند      دست علی را در کوچه بستند

این ، شد قاتل من       غم در گِل من

وای از دل من

 آه ، دل بی شکیبه ، علی غریبه ، علی غریبه


**************************

اذان بلال


درد دلم را تو خود بدانی        آه ای مؤذّن بگو اذانی

گو ، با اِذن داور      الله اکبر

 با نام حیدر

 آه ، مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

******

مگر غدیر خم رفته از یاد       رهبر امت در خانه افتاد

آه ، غم منجلی است     دل بی شکیب است

علی غریب است

 آه ، مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

******

من روز و شب در شور و نوایم       ضایع شده حق مقتدایم

ای ، مؤذن ما     بگو به اعدا

نفرین به شما

 آه ، مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

 

*****************************

بستر شهادت


تمام عشق مولا فتاده      میان بستر زهرا فتاده

 او ، غمخوار عشق است     دلدار عشق است

بیمار عشق است

آه ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا

******

از ماهِ رویش غم منجلی بود      تنها گناهش عشق علی بود

او ، یاور و یار      دل بی قرار

سردار عشق است

آه ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا

******

او که شکسته شد بهر مولا      توان ندارد بر خیزد از جا

آن ، قامت خمیده     رنگش پریده

شود شهیده

آه ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا ، مظلومه زهرا


********************************

 شب شهادت

 

شب عروجت دیگر رسیده      رَوی سفر ای قامت خمیده

ای ، مَحرم اسرار     دلبر و دلدار

خدانگهدار

یا ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

******

تو میروی و من دیده ی تر    شرمنده ام از روی پیمبر

 یاس ، پرپر من      نیلوفر  من

همسنگر من

یا ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

******

تو میروی ای خورشید تابان     من هستم و یک جمع پریشان

 وای ، از بی‌شکیبی      بر من حبیبی

وای از غریبی

یا ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم


******************************

 روز شهادت

 

روز عزای زهرا رسیده      مولا علی شد قامت خمیده

ای ، کعبه ی دلها      تسلیت آقا

مهدی زهرا

آه ، یا فاطمه جان ، یا فاطمه جان ، یا فاطمه جان

******

سینه بزن در عزای زهرا      دلها شکسته برای زهرا

شد ، شهیده زهرا       ام ابیها

از ظلم اعدا

آه ، یا فاطمه جان ، یا فاطمه جان ، یا فاطمه جان

******

بعد از پدر شد بر او جسارت         جانش فدا شد بهر ولایت

 شد ، با قلب خسته    در غم نشسته

پهلو شکسته

آه ، یا فاطمه جان ، یا فاطمه جان ، یا فاطمه جان


*************************

شام غریبان


شده عزای دخت پیمبر      شام غریبان گرفته حیدر

بر ، شانه ی مولا      با سوز و آوا

تابوت زهرا

یا ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

******

دیگر رسیده ایام هجران      جاری ز دیده اشک یتیمان

ای ، سوره ی کوثر     دخت پیمبر

غمدیده مادر

یا ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

******

شیر خدا با سوز و گدازی       کنار قبرش خوانده نمازی

ای ، همه ی هستم        رفتی ز دستم

از غم شکستم

یا ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم ، فاطمه جانم

 

دریافت سبک
موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، آتش زدن در و دیـوار، کوچه و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت ، بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)،