برای دسترسی كامل به سبك های هر مناسبت،از فهرست مطالب استفاده نمایید

شهادت امام سجاد(ع)

نوحه

 

شامیان من زاده ی خَیرُالوَرایم

من که بیمارم به هر دَردی دوایم

من اسیرم، من اسیرم، من اسیرم

******

دیده ام هفتاد و دو تن پاره پاره

داده ام یک آسمان ماه و ستاره

من اسیرم، من اسیرم، من اسیرم

******

میزبان برگردن مهمان گل انداخت

کند و زنجیر جفا را با غل انداخت

من اسیرم، من اسیرم، من اسیرم

******

زخم من از کینه ی شامی نمک خورد

پیش من هر طفلی از دشمن کُتک خورد

من اسیرم، من اسیرم، من اسیرم

 

دریافت سبک
موضوعات : حاج علی انسانی، شهادت امام سجاد (ع)،
کاروان اسرا در شام

زمزمه - واحد (سنگین)


بیایید و بخوانید ، کتیبه ها به دیوار

نوشته اند زینب ، رسیده سَرِ بازار

بیا بهرِ تماشا ، ببین یوسف زهرا

واویلا واویلا ، واویلا واویلا

******


ثواب دو زیارت ، به زائرت رسیده

یکی پیکر بی سر ، یکی سر بریده

تویی حاصل زینب ، امان از دل زینب

واویلا واویلا ، واویلا واویلا


دریافت سبکموضوعات : حاج علی انسانی، زمزمه (محرم و صفر)، واحد (محرم و صفر)، کاروان اسرا در شام،

شهادت امام سجاد(ع)

نوحه-واحد

 

به تاب و تَعبَم من، ز غم لَبالَبم من

اگر که زنده ماندم، رَهین زینبم من

منم یوسف زهرا که مانده ام به صحرا

واویلا واویلا

******
منم غریب شهری، که آشنا ندارد

کسی جز غُل و زنجیر، به من وفا ندارد

منم یوسف زهرا که مانده ام به صحرا

واویلا واویلا

******

اگر مرا نکشتند، نه اینکه بود امانم

عدو گمان نمی کرد، که من زنده بمانم

منم یوسف زهرا که مانده ام به صحرا

واویلا واویلا

******

چنان عدو دو پایم، به زیر ناقه بسته

که دانه های زنجیر، به اُستخوان نشسته

منم یوسف زهرا که مانده ام به صحرا

واویلا واویلا

******
به عمّه بس جفا شد، چو ماهِ نو، دو تا شد

شد آنگونه هِلالی، که انگشت نُما شد

منم یوسف زهرا که مانده ام به صحرا

واویلا واویلا


دریافت سبک
موضوعات : حاج علی انسانی، شهادت امام سجاد (ع)،
کاروان اسرا در شام

نوحه-واحد


جان نیمه جانی از غم بر لب آمد

وقت امانت داری زینب آمد

واویلا واویلا

*******

مَردم شامی همه چنگ و دف زدند

طعنه زنان خنده زن کف بر کف زدند

واویلا واویلا

******

رُباب اگر بیند از غُصّه می میرد

رأسِ شِش ماهه به نِی جا نمی گیرد

واویلا واویلا


دریافت سبک
موضوعات : حاج علی انسانی، نوحه (محرم و صفر)، واحد (محرم و صفر)، کاروان اسرا در شام،